🚇 Barcelona ‚Äď metro, doprava a j√≠zdenky

Metro ¬Ľ Evropa ¬Ľ Barcelona
Barcelona a metro

Katal√°nsk√° Barcelona, mńõsto svńõtozn√°m√©ho umńõlce A. Gaudiho, jehoŇĺ umńõleck√© smńõry mŇĮŇĺeme pozorovat na kaŇĺd√©m rohu barcelonsk√Ĺch ulic. Mńõsto, kter√© kombinuje ohromuj√≠c√≠ stavby s p√≠seńćn√Ĺmi pl√°Ňĺemi a chutnou gastronomi√≠. A pokud pr√°vńõ sem m√≠Ňô√≠te na vaŇ°i dovolenou, eurov√≠kend ńći snad za studiem, uv√≠t√°te tento kr√°tk√Ĺ popis barcelonsk√©ho metra. Metro v Barcelonńõ je totiŇĺ nejspolehlivńõjŇ°√≠m, nejjednoduŇ°Ň°√≠m i nejrychlejŇ°√≠m prostŇôedkem veŇôejn√© hromadn√© dopravy.

Metro Barcelona

Metro v Barcelonńõ provozuje dopravn√≠ podnik TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), skl√°d√° se z 8 linek a celkovńõ 158 stanic.

Znańćen√≠ barcelonsk√©ho metra se skl√°d√° z p√≠smene L, ńć√≠slice, barvy a nńõkde tak√© n√°zvem pońć√°teńćn√≠ a c√≠lov√© stanice. NapŇô√≠klad L3 Zona Universit√†ria / Trinitat Nova.

Linky a mapa metra

N√≠Ňĺe pŇôikl√°d√°m n√°hled pl√°nku metra v Barcelonńõ, kter√Ĺ v√°m doporuńćuji st√°hnout v .pdf a pln√© kvalitńõ zde: metro-barcelona.pdf

Pl√°nek je moŇĺn√© tak√© z√≠skat na kaŇĺd√© stanice metra.

Mapa metra v Barcelonńõ

A kompletn√≠ jmenn√Ĺ seznam linek metra:

V√ĹŇ°e jsem psal, Ňĺe barcelonsk√© metro m√° 8 linek, nńõkter√© z nich se totiŇĺ rozdvojuj√≠. V seznamu v√ĹŇ°e je tak√© uvedena lanov√° dr√°ha FM ze stanice Paral-lel do Parc de Montjuic.

Jízdenky na barcelonské metro

Ańćkoliv na str√°nk√°ch TMB najdete nńõkolik des√≠tek variant v podobńõ j√≠zdn√©ho, prakticky jako bńõŇĺn√Ĺ turist√© vyuŇĺijete jen n√°sleduj√≠c√≠ varianty, a to:

Pro cestu metrem z letiŇ°tńõ plat√≠ speci√°ln√≠ j√≠zdn√©.

Pro dalŇ°√≠ cesty plat√≠, Ňĺe j√≠zda nen√≠ ńćasovńõ omezena, ale j√≠zdn√© plat√≠ do t√© doby, jakmile opust√≠te turnikety u v√Ĺchodu.

10 jednor√°zov√Ĺch j√≠zdenek mŇĮŇĺete vyuŇĺ√≠t ve v√≠cero lidech. U vstupu skrze turnikety pŇôed√°te j√≠zdenku dalŇ°√≠mu, kter√Ĺ ji pouŇĺije takt√©Ňĺ. To stejn√© plat√≠ u v√Ĺlezu z metra. Nedoporuńćuji vyuŇĺ√≠vat turniket najednou pro v√≠cero osob bez Ňô√°dn√©ho oznańćen√≠ pro vŇ°echny cestuj√≠c√≠. Na vńõtŇ°inńõ stanic jsou pracovn√≠ci metra a dostali byste pokutu.

Celodenn√≠ j√≠zdenka je platn√° na 24 hodin, nikoliv jen do pŇĮlnoci dan√©ho dne.

Cena jízdného

V√ĹŇ°e jsme si uvedli nejńćastńõjŇ°√≠ j√≠zdenky, nyn√≠ si Ňôeknńõme, kolik stoj√≠. Uveden√© ceny jsou platn√© pro cesty v r√°mci jedn√© z√≥ny. U bńõŇĺn√Ĺch cest napŇô√≠ńć Barcelonou nepojedete d√°le, neŇĺ na letiŇ°tńõ, kter√© leŇĺ√≠ v z√≥nńõ 2 a plat√≠ pro nńõj speci√°ln√≠ j√≠zdn√©.

UŇĺiteńćn√© odkazy

Barcelona
5 hlasŇĮ: 1
ńĆl√°nek sepsal a naposledy aktualizoval David dne

Napsat koment√°Ňô

VaŇ°e emailov√° adresa nebude zveŇôejnńõna. VyŇĺadovan√© informace jsou oznańćeny *