🚇 Stanice metra Karlovo náměstí

Stanice metra Karlovo náměstí trasa B - vůz metra ve stanici

Václavské náměstí bývá často mylně označováno jako největší náměstí našeho hlavního města. Toto privilegium totiž patří relativně nedalekému Karlovu Náměstí, které je dokonce největším náměstím celé České republiky. Není tak divu, že pod tímto důležitým místem leží stanice metra, která samozřejmě nese název Karlovo náměstí!

Základní informace o stanici

Jízdní řád stanice metra Karlovo náměstí

Jízdní řád pro stanici metra Karlovo náměstí ve směru na Zličín

Historie stanice metra

Protože původní a nejstarší trasa linky B vedla od dnešního Smíchovského nádraží po Florenc, patří do ní logicky i Karlovo náměstí. Výstavba stanice a okolních tunelů započala roku 1979 a skončila de facto až slavnostním otevřením, které se uskutečnilo 2. listopadu 1985.

V současnosti se jedná o jednu z nejvytíženějších stanic celé linky B, přičemž momentálně probíhá výměna zastaralých eskalátorů vedoucích do vestibulu pod Karlovým náměstím.

Nástupiště

Úroveň nástupiště stanice Karlovo náměstí se nachází přibližně 40 metrů pod okolním terénem. Vzhledem k husté okolní zástavbě je logické, že stanice je ražená a má klasickou trojlodní architekturu. Prostory okolo kolejišť jsou obloženy bezbarvými skleněnými oválnými tvarovkami, přičemž strop je tvořen jednoduchými bílými deskami.

Střední prostory nástupiště jsou v naprosto totožném designu – nosné sloupky jsou obloženy již zmiňovanými skleněnými tvarovkami, které jsou typické pouze pro tuto stanici.

Východy a vestibuly

Ve stanici se nacházejí dva samostatné výstupy, takže ji můžete opustit oběma směry. První výstup má podobu krátkého eskalátorového tunelu, který je propojen s dalším, tentokrát však delším. Ten vede do vestibulu, který se nachází pod Palackého náměstím. Z tohoto vestibulu je možno vystoupit několika samostatnými východy.

Druhý výstup disponuje pouze jedním eskalátorovým tunelem a ústí do vestibulu pod Karlovým náměstím. I z něj vede samozřejmě několik samostatných východů. V obou vestibulech se nachází několik obchodů.

Stanice není bohužel bezbariérová, což by se však mělo v budoucnosti brzy změnit.

Zajímavosti

I stanice Karlovo náměstí byla v roce 2002 fatálně postižena povodněmi. Její oprava proběhla v rekordním čase – již po zhruba 3 měsících se sem mohli cestující vrátit v rámci provizorní kyvadlové trasy.

Vybudování této stanice bylo ze všech stanic na lince B nejdražší. To bylo zapříčiněno technologickou náročností jejího vybudování v okolním prostředí v centru města. Celkové náklady v roce 1985 dosahovaly částky 711 milionů Kčs. Dnes by hodnota tehdejších peněz dosahovala zhruba 4,5 miliardy Kč!

Roku 2010 zde Dopravní podnik Praha uskutečnil pokus se změnou designu dosavadního informačního značení v pražském metru. Ačkoliv byla tato změna cestujícími kvitována, plány na celkové rozšíření se kvůli nedostatečným financím neuskutečnily.

Fotografie metra Karlovo náměstí

Metro » Praha » Stanice metra Karlovo náměstí
Článek sepsal a naposledy aktualizoval David dne

Otázky a odpovědi

  • Jaroslava Malečková 28.5.2019, 13:27

    Vnučka 18 let má jezdit každý den do nemocnice z Černého mostu na Karlovo námĕstí. Lečí se na anorexii. Kolik stojí jízdenka nebo jestli může mít nĕjakou slevu? Dĕkuji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *