🚇 Metro Praha – Informace & Historie

Mapa metra Praha

V roce 1960 začíná Praha jako hlavní město Československa následkem velké koncentrace obyvatelstva, průmyslu a nárůstu individuální dopravy pociťovat všechna negativa dopravních kolapsů velkých měst.

Zahájení metraAtypické staniceVozový park metra • Jak dlouho je Metro v Praze?

Přispívá k tomu mimo jiné i neprůjezdnost úzkých komunikací v historické zástavbě města. Proto je nutné vzniklou situaci řešit. Zkoumají se navrhované studie podpovrchové tramvaje a metra. Rozhoduje se mezi výší nákladů a technickými parametry obou variant. Až na základě odborných zahraničních expertíz je v roce 1966 definitivně rozhodnuto o výstavbě metra.

Zahájení metra

Provoz pražského metra je zahájen v květnu 1974 prvním úsekem trati C. Svou rychlostí a spolehlivostí se metro brzy stalo nedílnou součástí dopravního systému města. A tak v roce 1978 je v Praze zprovozněn další dopravní úsek trati A.  V roce 1980 a 1984 jsou tyto trati prodlouženy o další stanice.  Zahájením provozu na třetí trati B, v roce 1985 se uzavřel přestupní trojúhelník ve středu města.

V devadesátých letech dochází k další výstavbě trasy B. V posledních letech byly uváděny do provozu nové úseky stávajících tratí. Dnes se v síti pražského metra nachází celkem 57 stanic – 29 hloubených, 23 ražených a 5 povrchových. naprostá většina stanic má ostrovní nástupiště, pouze 5 nástupiště boční.

Atypické stanice

Stanice Rajská zahrada na trati B, otevřená v roce 1998 je atypická – s mimoúrovňovým nástupištěm. Síť metra dosáhla v roce 2014 provozní délky 59 km. V současnosti probíhají dokončovací práce dostavby nové trasy 5A. V nejbližší době tak dojde k dalšímu rozšíření stávající sítě metra.

Tratě metra tvoří páteř celého systému městské hromadné dopravy. U většiny stanic metra vznikly rozsáhlé přestupní terminály na linky tramvají a autobusů městské příměstské a dálkové dopravy. Jsou vytvořeny vazby i na železniční dopravu. V posledních letech došlo k výraznému posunu z hlediska architektonického i z hlediska komfortu cestování. V neposlední řadě se zlepšil přístup do metra pro handicapované cestující. V roce 2014 byl dokončen komplexní systém pro navádění nevidomých.

Vozový park metra

Základ vozového parku pražského metra dříve tvořila vozidla osobní dopravy vyrobená v Rusku. V roce 1996 byla modernizována pětivozová souprava se kterou byly v roce 1998 zahájeny zkušební jízdy s cestujícími a současně DP hlavního města Prahy metro zahájil zkušební provoz první prototypové vozové soupravy M1.

Tyto vozy v průběhu dalších let postupně nahradili původní vozový park. V roce 2019 tvoří vozový park 465 a 265 modernizovaných vozů.

Pro potřeby zabezpečení údržby povrchu povrchových tratí, tunelů, podzemních staveb a pro přepravu nákladů má metro k dispozici pestrý park vozidel nezávislé trakce:

Metro Praha informace a historie

Údržbové práce se provádějí pouze v nočních hodinách, kdy je ukončen provoz metra pro cestující. K tomuto účelu slouží speciální čistící souprava – Vysavač TVS30, který vysává prach a nečistoty v traťových tunelech. Evropským unikátem je speciální mycí stroj. Mytí se provádí pomocí soustavy trisek na rampě, které kopírují profil tunelu. Dopravní podnik tuto soupravu vlastní již od roku 1973.

Technologickým zázemím metra jsou 3 depa, vybudované pro každou z tratí.

V těchto depech se mimo remizování provádějí opravy a preventivní opravy a prohlídky vozidel souprav pro přepravu cestujících. Sídlí zde provoz traťového hospodářství a další celky nutné k zajištění pro provoz pražského metra. Opravy modernizovaných vozidel metra vyššího stupně se provádějí v opravárenské hale.

Jak dlouho je Metro v Praze?

Pražské metro je sice nejmladším dopravním prostředkem městské hromadné dopravy v hlavním městě České republiky, přesto slouží jeho obyvatelům už přes 40 let. Bez metra by byl život v Praze již nemyslitelný.

Metro » Praha » Metro Praha – Informace & Historie
Článek sepsal a naposledy aktualizoval David dne

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *